Tractor pulling on jo kauan harrastettu laji. Kyseessä on moottoriurheilulaji, jossa vedetään traktorien voimamittelöissä kilvan painavaa jarruvaunua. Vaunun kuormitus kasvaa vetomatkan pidetessä.

Lajin juuret

Alkujaan tractor pulling oli amerikkalainen laji, ja traktorin tilalla olivat hevoset jotka mittelivät voimiaan taakanvedossa Fordia vastaan. Kun traktorit syrjäyttivät hevoset maatalouden hevosvoimina, alettiin mitellä traktoreiden voimia. Ensimmäiset säilyneet tractor pullingin tulokset ovat vuodelta 1929. Silloin Yhdysvaltain Ohiossa kilpailtiin traktorien taakanvedossa. Alkuvaiheessa taakat rakennettiin kivistä, betonilohkareista ja jopa toisista traktoreista, jotka kasattiin teräslavetin päälle. Kun tractor pullingissa alettiin kilpailla, matkan pituutena oli aluksi 10 metriä, ja tuon matkan aikana traktorit yleensä tapasivat hajota.

Nykyisellään matkan pituutena on jo 100 metriä, eikä se nykyisillä kulkupeleillä enää ole mahdoton matka suoriutua kokonaan ehjänä. Jos traktori onnistuu vetämään taakkaa koko 100 metrin matkan, tuloksena on Full Pull. Useamman traktorin onnistuessa suorittamaan Full Pullin voidaan matkaa pidentää kymmenellä metrillä 110 metriin saakka.

Myös taakan koostumus on nykyään erilainen kuin alkuaikojen kivistä ja betonista muodostetun kasan. Nykyisin vedetäänkin jarruvaunua, jossa on kitkalevy ja siirtyvä painolaatikko, jonka painopiste siirtyy kun matka etenee. Sen siirtymisen nopeutta voidaan säädellä jarruvaunusta käsin vaihteiston avulla. Kun vetovuorossa on pienempi traktori, siirtyy paino hitaammin, ja tehokkaamman traktorin vetäessä puolestaan nopeammin. Iso jarruvaunu voi painaa jopa 20 000 kiloa.

Sarjaluokat

Eurooppaan laji on rantautunut vuonna 1977 Hollannin ja Englannin kautta muihin Euroopan maihin. Ruotsissa on vedetty taakkaa 1982 lähtien, ja Suomessa 1985 lähtien. Varsinaiseksi sarjaksi laji on järjestäytynyt ensimmäisen kerran vuonna 1993.

Nykyisellään traktorin kilpaluokat jaotelllaan kahteen pääryhmään, eli viriteltyihin vakiotraktoreihin, sekä vapaasti rakennettuihin traktoreihin. Nämä jaetaan edelleen alaluokkiin, viritellyt vakiot kahteen – ProStock ja Super Stock – luokkaan. Rakennetut puolestaan jaetaan painonsa mukaan neljään alaluokkaan. Myös muilla kuin traktoreilla voidaan harrastaa tractor pullingia, kuten kaksipyöräisillä ajoneuvoilla, sekä kaksiakselisilla kuorma-autoilla. Tractor pullingista voit lukea lisää Finnish Tractor Pulling Associationin FTPA:n internetsivuilta.

galore